Menu
0
La cistella està buida. Torna a la Botiga

Troba els productes de la nostra botiga

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I CONTRACTACIÓ  

 1. TITULAR DE LA WEB  

IRENE FERRER I CARITX (d’ara endavant, “CAN CARITX”) amb NIF: 33.957.616-W i domicili  fiscal a Carrer Puig Agut, 36, 08570- Torelló, amb correu electrònic: hola@cancaritx.cat t’informa  que és el titular de la pàgina web https://www.cancaritx.cat (d’ara endavant, la “Web”).  

CAN CARITX posa la Web a la disposició dels usuaris d’Internet amb la finalitat que aquests  puguin conèixer CAN CARITX així com els productes i serveis que aquesta ofereix i contractar los si així ho desitgen, posar-se en contacte amb CAN CARITX, conèixer els tràmits a seguir per  adquirir els productes, les condicions de devolució dels mateixos, les formes de pagament  disponibles, els terminis d’enviaments, entre d’altres.  

 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS  

En accedir a la Web passes a tenir la condició d’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”). Les presents  condicions d’ús i contractació (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen juntament amb  la Política de Privacitat i la Política de Cookies l’ús de la Web així com la relació entre CAN  CARITX i l’Usuari. Les presents Condicions Generals estaran sempre a la teva disposició a la  Web perquè puguis consultar-les, arxivar-les o imprimir-les en qualsevol moment. Per conèixer  qualsevol qüestió relativa a la gestió que realitza CAN CARITX de les teves dades personals o  de les cookies que empra, pots visitar la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de  Cookies. Ambdues polítiques estaran igualment a la teva disposició perquè puguis consultar-les,  arxivar-les o imprimir-les quan vulguis.  

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa la Llei 7/19988, de 13 d’abril,  sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la  Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel  qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, al Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció  de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació  d’aquestes dades, a la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei  34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.  

 1. ACCÉS A LA WEB  

A través de la Web, CAN CARITX ofereix als Usuaris la possibilitat de subscriure’s al butlletí de  notícies així com la possibilitat d’adquirir en la seva botiga online els productes que comercialitza  CAN CARITX. Tot això de manera fàcil i còmoda. CAN CARITX proporciona els serveis  anteriorment citats de forma gratuïta exclusivament per al territori de Catalunya (d’ara endavant,  el “Territori”). CAN CARITX no envia els seus productes a zones fora de Catalunya.  

L’accés a la Web és gratuït excepte en la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa  de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que l’Usuari hagi contractat. En  accedir a la Web l’Usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal  necessària per contractar els productes oferts a la Web d’acord amb les presents Condicions  Generals, que igualment declara comprendre i acceptar íntegrament. L’Usuari pot navegar  lliurement per la Web i accedir a la mateixa tantes vegades com vulgui sense necessitat de  subscriure’s o registrar-se. No obstant això, per adquirir els productes oferts en la botiga online  de la Web sí que serà necessari que l’Usuari es registri.  

 1. CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB  

Com a Usuari et compromets a usar la Web conforme a les presents Condicions Generals, la  bona fe i la legislació vigent. Així mateix manifestes i garanteixes ser major d’edat i comprendre  les presents Condicions Generals. Queda prohibida la contractació de productes a través de la  Web per menors d’edat. Referent a això CAN CARITX es reserva la facultat de comprovar la veracitat de les dades facilitades pels Usuaris, especialment la seva edat. CAN CARITX no  assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin les presents Condicions Generals,  la normativa vigent aplicable o siguin menors d’edat. Així mateix, queda expressament prohibit  qualsevol ús fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l’Usuari de la Web així  com de qualsevol de les funcionalitats que ambdues ofereixen, inclosos a aquests efectes (sense  caràcter limitatiu) la compra de productes en la botiga online, la subscripció al butlletí o la  participació en promocions organitzades per CAN CARITX. En tot caso l’Usuari haurà d’abstenir -se de:  

 • Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar la Web o qualsevol dels  seus continguts, incloses les presents Condicions Generals, independentment de la finalitat  d’aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de CAN CARITX.  
 • Introduir a la Web o la seva xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en  els sistemes informàtics de CAN CARITX, els seus proveïdors o tercers.   Realitzar qualsevol tipus d’activitat il·lícita, fraudulenta, contraria a les presents Condicions  d’ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la correcta utilització de la  Web o els seus continguts.  
 • Inserir en pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes qualsevol  tipus d’enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir la Web, els continguts de les mateixes  amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes excepte si  l’enllaç únicament vincula directament a la pàgina principal de la Web sense que pugui  reproduir-ho de cap manera.  
 • Vincular o reproduir la Web o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats,  blogs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra  la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia CAN CARITX i/o siguin susceptibles de  ser considerades com a delictives.  
 •  Introduir i/o difondre en la Web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat  de les persones com per exemple contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin  apologia del terrorisme.  
 1. PROCÉS DE REGISTRE, SUBSCRIPCIÓ I COMPRA  

Registrar-se a la Web i comprar en la nostra botiga online és molt senzill. CAN CARITX informa  als Usuaris que para això és necessari registrar-se.  

Registre  

Per registrar-se a la Web només cal accedir a la pestanya “àrea de client” de la Web i una vegada  aquí “Crear un compte” i introduir les dades sol·licitades. Cada Usuari només podrà registrar-se  una única vegada, estant expressament prohibits els registres múltiples per part d’un mateix  Usuari. Recorda que la teva contrasenya ha de ser secreta i que a més és personal i  intransferible. No has de facilitar la teva contrasenya a tercers. En el cas que un Usuari oblidi la  seva contrasenya, CAN CARITX posa a la seva disposició a la Web un sistema de recuperació  de contrasenya fent clic sobre el link “Has oblidat la teva contrasenya?” i introduint l’email de  registre. Si l’email introduït ha estat efectivament reconegut per CAN CARITX com l’email d’un  Usuari registrat, CAN CARITX et facilitarà per email un link a través del com podràs restablir la  teva contrasenya. Podràs emprar aquest mateix sistema per canviar la teva contrasenya a  qualsevol moment.  

Compra de productes en la nostra botiga online  

Per comprar qualsevol dels productes l’Usuari ha d’accedir a la nostra botiga online i seleccionar  els productes que desitgis. Una vegada hagis seleccionat tots els productes que desitgis adquirir,  l’Usuari ha de continuar be registrant-se, be accedint a través del seu compte per a continuació  emplenar les dades sol·licitades per poder tramitar la seva comanda: detalls de facturació, adreça  d’enviament, mètode d’enviament, informació de pagament i comentari de la comanda. A l’hora  d’emplenar les dades sol·licitades en el procés de registre, compra o subscripció disponibles a la  Web, aquells camps que siguin obligatoris estaran degudament marcats amb un asterisc perquè  l’Usuari pugui identificar-los clarament. Igualment, se sol·licitaran de nou aquelles dades que  s’hagin detectat com a defectuoses, incorrectes o incompletes per la Web per tal que l’Usuari  pugui revisar-les, corregir-les i introduir-les correctament.  

Com a Usuari, tu ets l’únic responsable de facilitar les teves dades correctament en els processos  de registre, subscripció i compra online a la pàgina Web, així com de mantenir el caràcter  confidencial, personal i secret de les corresponents contrasenyes. Per això CAN CARITX et  recorda que hauràs de prestar especial atenció i cura pel que fa a la introducció de les teves  dades personals, especialment les dades bancàries i de lliurament de la comanda i no compartir  amb tercers les teves claus de registre i contrasenya. Qualsevol dany o perjudici derivat  directament o indirectament a CAN CARITX o a tercers sota el teu email o clau i/o contrasenya  de registre seran de la teva exclusiva responsabilitat.  

CAN CARITX es reserva la facultat de revisar, retenir, suspendre temporalment i/o cancel·lar  definitivament de forma unilateral, sense previ avís i sense dret a indemnització qualsevol compra  en la botiga online, o compte d’usuari en la qual detecti indicis d’ús fraudulent, il·lícit o contrari a  les presents Condicions Generals, la llei i/o la bona fe per part de l’Usuari corresponent.  

 1. DISPONIBILITAT DE PRODUCTES  

Encara que en CAN CARITX ens esforcem al màxim perquè tots els productes que oferim en la  nostra botiga online estiguin disponibles per als Usuaris a tot moment, no podem garantir que  tots els nostres productes estiguin sempre disponibles. Per aquesta raó és possible que  temporalment determinats productes no estiguin disponibles o estiguin fora d’estoc. Per tot això,  les comandes i compres realitzats pels Usuaris en la nostra botiga online a través de la Web  estan sempre sotmesos a la disponibilitat dels productes. En cas que algun producte no estigui  disponible en la botiga online, CAN CARITX ho indicarà degudament perquè els Usuaris estiguin  informats de la impossibilitat temporal d’adquirir el producte en qüestió. Si per alguna raó algun  producte no estigués disponible una vegada realitzada la compra online per un Usuari, CAN  CARITX es posaria en contacte amb l’Usuari al més aviat possible via correu electrònic o bé  telefònicament per informar-li de tal situació i que l’Usuari pugui triar entre cancel·lar la seva  compra, mantenir la seva compra sense el producte en qüestió o triar un producte diferent. En  cas de cancel·lació de compra s’abonarà l’import íntegre de la comanda en un termini màxim de  5 dies hàbils.  

 1. PREUS  

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que s’adjunta a la fotografia . Tots els  preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda euro (€) i inclouen l’Impost  sobre el Valor Afegit (IVA).  

El preu reflectit per a cada producte a la Web correspon al seu preu vigent al moment en què  l’Usuari accedeixi al mateix i inclou els impostos i les despeses d’enviament per a enviaments al  territori. Si escau CAN CARITX especificarà les despeses d’enviament sempre amb caràcter  previ a la realització de qualsevol pagament per part de l’Usuari. CAN CARITX es reserva el dret  a canviar a qualsevol moment, sense previ avís i de manera unilateral els preus dels productes  oferts a la Web si be aquesta modificació no afectarà a les comandes realitzades amb anterioritat  per l’Usuari respecte dels quals CAN CARITX ja hagi remès a l’Usuari la corresponent  “Confirmació de comanda”. CAN CARITX no estarà obligada a subministrar cap producte a preu  inferior incorrecte (fins i tot després de la “Confirmació de Compra”) si l’error en el preu és obvi,  evident o inequívoc o constitueix un error obstatiu i hagués pogut ser reconegut de forma  raonable per l’Usuari.  

 1. FORMA DE PAGAMENT  

CAN CARITX ofereix als Usuaris la possibilitat de pagar les compres en la botiga online  mitjançant les targetes Visa o MasterCard, PayPal i transferència bancària. L’Usuari simplement  haurà d’introduir les seves dades en la forma de pagament a emprar en la pestanya “Informació  de pagament” del procés de compra. 

 • Transferència Bancària directa.- Realitza la teva pagament directament al nostre  compte bancari. Si us plau utilitza la referència de la comanda com referència de  pagament. La teva comanda no s’enviarà fins que l’import hagi estat rebut en el nostre  compte.  
 • Pagament amb targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN  EXPRESS) a través d’un TPV virtual.  
 • Per utilitzar la targeta de crèdit a través d’un TPV virtual, el comprador ha d’omplir un  formulari indicant el nom del titular de la targeta, tipus de targeta, data de caducitat de la  targeta i codi de seguretat.  

CAN CARITX no té accés en cap moment a les dades bancàries vinculades als mitjans de  pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.  

 1. ENVIAMENTS  

CAN CARITX recorda als Usuaris que ofereix els productes disponibles a través de la Web i amb  el pagament de les despeses de transport/ de forma gratuïta per al seu enviament al territori.  

La compra de productes en el lloc web està subjecta al pagament de despeses d’enviament, a  compte del comprador.  

Les despeses d’enviament dependran de la destinació i de el nombre de productes adquirits  d’acord amb la taula indicativa que consta. En qualsevol cas, les despeses d’enviament efectius  es detallaran al llarg de el procés de compra i el comprador tindrà la possibilitat de revisar aquests  costos abans de finalitzar la seva compra. CAN CARITX no pot fer-se responsable de la demora  en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a CAN CARITX , casos  fortuïts o de força major.  

Els Usuaris poden triar en la pestanya “Direccions d’enviament” del procés de compra la direcció  a la qual desitgin que CAN CARITX els faci arribar l’enviament. Amb la finalitat d’optimitzar el  procés de lliurament, l’adreça d’enviament indicada en cada cas per l’Usuari ha de ser una adreça  en la qual pugui realitzar-se de manera efectiva el lliurament per la qual cosa CAN CARITX  recomana als Usuaris que valorin detingudament la direcció a comunicar com a adreça  d’enviament i que revisin sempre que les dades d’enviament són correctes i completes.  

CAN CARITX lliurarà als Usuaris els productes adquirits en la botiga online en l’adreça  assenyalada pels Usuaris en el formulari de comanda en els terminis especificats a cada moment  a la Web i, en tot cas, en un termini màxim de setanta-dos (72) hores des de la data de recepció  de la “Confirmació de comanda” remesa per CAN CARITX. CAN CARITX no garanteix el  compliment dels períodes de lliurament anteriorment esmentats en cas de força major,  pandèmies, accions o omissions de tercers o en cas que l’adreça de lliurament indicat per l’Usuari  en el procés de compra o subscripció sigui incompleta, inexacta o incorrecta. L’enviament als  Usuaris dels productes adquirits a la Web es fa a través d’empreses col·laboradores o proveïdors  de serveis de missatgeria o transports contractades per CAN CARITX.  

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el/els productes han estat  posats a la disposició de l’Usuari o un tercer per aquest indicat o que manifesti estar degudament  autoritzat per l’Usuari per a la recepció en el lloc d’enviament indicat per aquest últim. Si al  moment del lliurament de l’enviament en l’adreça indicada per l’Usuari es troba absent, el  transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar un nou lliurament. Si,  transcorreguts set (7) dies naturals des de la data de l’avís, l’Usuari no es posa en contacte amb  el transportista per concertar una nova data de lliurament, la comanda serà retornada a CAN  CARITX i l’Usuari haurà de fer-se càrrec de les despeses de tornada per import de cinc euros  (5,00.-€).  

 1. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES 

Els productes alimentaris disposen en principi, d’un dret de devolució de 14 dies naturals si són  adquirits a través d’internet. Aquest és el termini habitual per a qualsevol producte comprat en  comerços electrònics, però, en determinats casos la devolució d’un producte alimentari no serà  possible, per al que s’haurà d’acudir a l’article 103 de la Llei General de Consumidors i Usuaris,  en concret, les lletres c) d) i e) contenen les excepcions més importants. Així com a la Guia de la  Comissió sobre la Directiva de Consum 2011/83 UE, en la qual es basa la vigent Llei General de  Consumidors i Usuaris .  

Les devolucions de productes es faran sempre a través d’agències de transport.  

La responsabilitat civil de CAN CARITX pels productes subministrats queda limitada a l’import  dels mateixos. L’usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a CAN  CARITX per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits, així  com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web https://www.cancaritx.cat 

incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o  xarxa de l’usuari que accedeixi a https://www.cancaritx.cat 

L’Usuari disposa d’un termini de 30 dies naturals des de la recepció dels productes per sol·licitar  la devolució dels productes, remetent un correu electrònic a info@cancaritx.cat, i especificant  com a assumpte “Garantia de satisfacció”. L’Usuari haurà de fer constar el número de comanda  i els productes que vol retornar.  

L’Usuari haurà de retornar la resta de les unitats del producte que no han estat tastades en  perfecte estat (no danyades, embrutades o obertes per l’Usuari), correctament protegides i,  idealment, en el seu embalatge d’origen. Després de la comprovació per part de CAN CARITX  de el bon estat dels productes es procedirà a el reemborsament de l’import corresponent a les  unitats retornades en un termini màxim de 10 dies naturals utilitzant el mateix mitjà de pagament  que l’Usuari va utilitzar per a la compra inicial. Aquesta garantia no s’estén a les despeses de  transport de la devolució, que aniran a càrrec de l’Usuari.  

En tot cas és responsabilitat d el client verificar que la mercaderia hagi estat lliurada en perfecte  estat  

Els riscos per pèrdua o dany dels productes adquirits per l’Usuari en la botiga online de CAN  CARITX seran de càrrec de l’Usuari a partir del moment en què l’empresa de serveis de  missatgeria o transports contractada per CAN CARITX per a l’enviament i dels mateixos els lliuri  a l’Usuari o a un tercer autoritzat per aquest últim. Els productes viatgen sempre per compte i risc  de les empreses col·laboradores o dels proveïdors de serveis de missatgeria o transports  contractats en cada cas per CAN CARITX. Per aquesta raó CAN CARITX et recomana que en el  moment del lliurament de la teva comanda revisis que el paquet que conté els productes que has  adquirit no està danyat exteriorment i que el seu contingut no ha sofert cap dany.  

 1. DRET DE DESISTIMENT DE L’USUARI  

El dret de desistiment és la facultat que té l’Usuari com a consumidor de desistir del contracte  assumit amb CAN CARITX en comprar qualsevol producte en la nostra botiga online sense  necessitat d’al·legar cap justificació, ni suportar penalització alguna excepte els costos  expressament prevists en les presents Condicions Generals. CAN CARITX informa als Usuaris  que, com a consumidors, disposen d’un termini de 14 dies naturals per exercitar el seu dret de  desistiment des del dia que l’Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista contractat  per CAN CARITX, adquireixi la possessió material dels béns sol·licitats. No obstant, de  conformitat amb l’article 102.d) de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual  s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis  complementàries, no és aplicable el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar  amb rapidesa, de manera que no es podrà exercir el dret de desistiment sobre els productes  alimentaris que hagin estat oberts, a causa del ràpid deteriorament del contingut en aquests  casos.  

Per exercir el dret de desistiment l’Usuari simplement ha de comunicar-ho a CAN CARITX a  través del següent enllaci http://www.can caritx.com/contacte. Una vegada que ens hagi comunicat la seva voluntat de desistir de la compra de productes en la nostra botiga online,  l’Usuari haurà d’enviar els productes objecte de desistiment a la següent adreça: Carrer Puig  Agut, 36, 08570- Torelló en un termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la data en què hagi  comunicat a CAN CARITX la seva decisió de desistiment.  

CAN CARITX informa a l’Usuari que, en cas de desistiment, l’Usuari únicament haurà de suportar  els costos de devolució dels productes objecte de desistiment.  

Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat el seu correcte estat, CAN  CARITX tornarà a l’Usuari les sumes abonades en un termini màxim de 10 dies naturals. Els  productes que no conservin el seu embalatge original poden patir una depreciació  

Per realitzar la devolució, els productes objecte de desistiment haurà de trobar-se sense obrir i  retornar-se amb totes les seves etiquetes, embalatges i -si escau-, documentació que vingués  amb els mateixos. CAN CARITX reemborsarà a l’Usuari tot pagament rebut per la seva banda  en un termini màxim de 15 dies naturals des de la data en què hagi estat informada de la seva  decisió de desistiment del contracte. No obstant això, CAN CARITX es reserva la facultat de  retenir el reemborsament de les quantitats a retornar a l’Usuari fins a haver rebut els productes  objecte de desistiment o fins que l’Usuari hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos.  

 1. ATENCIÓ A L’USUARI  

CAN CARITX posa a la disposició dels Usuaris el formulari de contacte en www.can  caritx.cat/contacte perquè puguis posar-te en contacte amb CAN CARITX per solucionar  qualsevol problema o dubte que tinguis.  

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  

La Web i els seus continguts són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent nacional  en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. CAN CARITX és la titular o té degudament  llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web, i els seus continguts.  Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació,  posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació, tingui o no finalitats comercials  de la Web, o dels seus continguts, sense el previ consentiment previ i exprés de CAN CARITX.  

CAN CARITX es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la Web, i els  seus continguts. En cap cas i en cap concepte l’accés a la Web, la descàrrega d’aquesta última  o la navegació o ús d’ambdues constitueixen o suposen una cessió de cap tipus per part de CAN  CARITX dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de la Web, o els seus continguts.  

En reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l’Usuari qualsevol contingut en o a través de  la Web l’Usuari garanteix a CAN CARITX que és el legítim titular dels mateixos o que ostenta els  drets d’imatge, de Propietat Intel·lectual i/o Industrial o qualssevol uns altres necessaris per al  seu ús, reproducció i comunicació pública sobre els mateixos. Així mateix, en reproduir, difondre,  publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o  contingut, en o a través de la Web cedeixes gratuïtament a CAN CARITX sobre aquests  continguts de manera no exclusiva, per a tothom, fins que les obres entrin en el domini públic i  de manera irrevocable tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual en totes les seves  modalitats incloent la facultat de subllicenciar a terceres els esmentats drets.  

 1. ENLLAÇOS  

Les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la  Web hauran d’informar clarament que no compten amb l’autorització, ni la supervisió de  l’Empresa i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap  tipus entre CAN CARITX i les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que  enllacin o vinculin a la Web. 

En tot cas, qualsevol enllaç que tingui com a destinació la Web haurà de dirigir-se de manera  directa a l’home page o pàgina d’inici de la web mitjançant un clic a l’adreça URL de la web  abastant la totalitat de la pantalla de l’home page o pàgina d’inici de la Web .  

CAN CARITX no respon en cap cas i sota cap circumstància dels continguts, informacions o  dades relatives a la Web, als seus continguts o a qualsevol altra matèria que continguin les webs,  plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin a la Web.  

Queda expressament prohibit enllaçar o vincular a la web des de webs, plataformes, fòrums,  xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i els bons costums, especialment aquelles  amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.  

D’altra banda, aquest lloc Web pot contenir enllaços a webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o  xarxes socials de tercers. Malgrat els nostres esforços, CAN CARITX no disposa de mitjans  humans i/o tècnics per conèixer o controlar la informació i/o continguts que apareixen en els llocs  webs de tercers. Per això CAN CARITX en cap cas serà responsable del contingut dels llocs  enllaçats i en cap concepte aquests enllaços podran considerar-se coneixement efectiu del  contingut dels llocs als quals enllacen. En cas que adverteixis que les webs, plataformes, fòrums,  xats, blogs o xarxes socials alienes a les quals puguin vincular els enllaços continguts a la Web  siguin contraris a la llei pots comunicar-ho per email a CAN CARITX  

 1. SEGURETAT  

CAN CARITX informa als Usuaris que podrà constituir un delicte d’estafa electrònica la utilització  del sistema de pagament electrònic inclòs a la Web per adquirir els productes oferts en la mateixa  quan concorrin algun dels següents supòsits:  

 • Es facilitin dades falses del comprador o del nombre de la targeta utilitzada com a mitjà de  pagament.  
 • S’utilitzin dades de persones diferents al del comprador.  
 • S’usurpi la condició de titular de targetes alienes  
 • S’utilitzin nombres de targeta generats per programes informàtics o algorismes similars.  

Igualment CAN CARITX informa als Usuaris que la Web incorporen les salvaguardes adequades  i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat,  exactitud i protecció de les dades personals que té recopilades, i ha establert les precaucions  raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes  sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i  s’esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que  proporcionen els Usuaris.  

 1. PROTECCIÓ DE DADES I COOKIES  

Tal com s’estableix en la nostra Política de Privacitat, CAN CARITX es compromet en la utilització  de les dades dels Usuaris, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la  finalitat del tractament, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar  totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb  l’establert en la legislació vigent referent a la protecció de dades personals. Per saber més sobre  la Política de Privacitat, consulta la nostra Política de Privacitat i la Política de Cookies.  

 1. DURADA I MODIFICACIÓ  

Les presents Condicions Generals estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als  Usuaris a la Web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades total o parcialment,  les presents condicions deixaran d’estar vigents, sent les noves condicions d’ús les que passin a  regular l’ús de la Web, la contractació de productes a través de les mateixes i la relació entre  CAN CARITX i els Usuaris.  

CAN CARITX informa als Usuaris que les presents Condicions Generals poden variar amb el  temps. Així, CAN CARITX es reserva la facultat de modificar les presents Condicions Generals quan això resulti necessari com a conseqüència de canvis a la Web, de negoci i/o novetats  legislatives o jurisprudencials. En cas de modificació de les presents condicions Generals, CAN  CARITX avisarà als Usuaris en l’home page de la Web sobre aquesta circumstància amb la  finalitat que els Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions,  modificacions o actualitzacions.  

 1. FUR I LLEI APLICABLE  

En tot cas serà aplicable la legislació espanyola, en concret la Llei 22/2007, d’11 de juliol, de  Comercialització a Distància de Serveis Financers, la Llei 16/2011, de 24 de juny, de Contractes  de Crèdits al Consum, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç  Electrònic, el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós  de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de  desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia del drets digitals i el RGPD 2016/679  (UE), així com altres disposicions legals que resultin d’aplicació.  

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o  de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola en tots els casos,  a la qual se sotmeten expressament les parts; el sol fet de la utilització dels serveis en el present  lloc web pressuposa l’acceptació expressa d’aquesta acceptació de la jurisdicció espanyola.  

Així mateix, i amb l’excepció de l’expressat en el paràgraf següent, les parts intervinents acorden  que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o interpretació de les  presents condicions o relacionat amb elles, o d’altres textos que pogués haver-hi en el lloc web,  es resoldran mitjançant la submissió als Jutjats i Tribunals del domicili del consumidor o usuari  final.  

Versió: Novembre 2020